utopie

Náš Facebook Newsletter

Naše projekty

www.hopetv.cz

www.awr.cz

www.adventiste.cz

Předčasná ejakulace nespokojená. Předčasná ejakulace nemusí utrácet velké částky vis za akci cirkulace krve. Ať už její útraty nezajímají velké sumy, aby pochopily yo a vyvrcholení, nenastane její ruka! Přečtěte si více:www.gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/sildenafil/silagra.htm

Okultismus - tajemné jevy kolem nás

Stalo se to na internátu. Skupina mladých lidí se rozhodla vyvolávat duchy. „Bude legrace!“ říkali si. Doprostřed postavili stolek, na něj rozmístili pomůcky a posadili se dokola. Na stolek dnem vzhůru obrátili skleničku. Pak zhasli světlo, chytli se za ruce a začali odříkávat: „Duchu, jsi-li přítomen, dej nám znamení.“ Netrvalo dlouho a sklenička se pohnula. Opakovali větu znovu a sklenička se pomalu posouvala ke kartičce s nápisem Ano. V tu chvíli všichni cítili, že legrace končí. Po zádech jim běhal mráz. Plni strachu rozsvítili a nevěděli, co si o tom všem myslet. Báli se tmy. Jejich mysl pracovala na plné obrátky. Když konečně zhasli a šli spát, prožili zvláštní věc. Slyšeli zřetelně kroky, které se blížily. Ale ne po chodbě. Byly to kroky z vedlejší místnosti, které se nezastavily u zdi, ale prošly zdí do jejich pokoje a zastavily se teprve tam. Po chvilce pokračovaly skrz další zeď do druhého pokoje. Té noci dlouho nemohli usnout.

Možná jste slyšeli o místě zvaném Statek Pohádka. Dříve se mu říkalo Christlhof. Je na Šumavě a naposledy v něm bydlel Ivan Roubal, který si odpykává doživotní trest ve Valdické věznici. Staly se zde podivné věci včetně několika vražd, takže se Česká televize rozhodla, natočit zde reportáž.

Při natáčení se štábu ČT o půlnoci sama vypla celá záznamová technika. Podobnou zkušenost zažili i jiní. Jednomu z kameramanů se na tomto místě samy přenastavily hodinky o den zpátky.

Hagenova štola, je další místo, kde se odehrávají těžko uvěřitelné události. Její chodba je dlouhá několik desítek metrů a na konci je zasypaná, nikde žádná odbočka, žádný úkryt. Očití svědci pozorovali světlo a slyšeli zřetelné kroky. Když posvítili do zmíněné štoly, vše zmizelo. Kdo prý zazvoní na Hagenův gong, do roka zemře. Odkaz na pořad České televize Pološero - Tajemná místa, je ZDE

Jsou tyto příběhy vymyšlené?  Je to jen fantazie mozku? Pouhá představivost?

Mnozí lidé mají podobné zážitky. Navštívili kartářku, věštkyni, čarodějnici, lidového léčitele, byli svědky vyvolávání duchů nebo satanského obřadu. Jejich materiální svět byl konfrontován s duchovnem. To, co si mysleli, že neexistuje, jim o sobě dalo jasně vědět. Možná jste i vy prožili podobnou zkušenost.

Slovo okultismus pochází z latinského slova occultus a znamená tajný, skrytý .

Mohli bychom zde na mnoha stránkách rozebírat konkrétní příběhy lidí, kteří se s takovými projevy setkali.

Co si o tom myslet? Je to podvod? Jsou to běžné fyzikální zákony, které jsme ještě neobjevili? Síla vůle, myšlenek nebo podvědomí? Nebo je za tím něco jiného? Existují bytosti, které nevidíme? Mohli by mít tyto události na svědomí? Co je pravda?

Existují případy, které nejdou vysvětlit žádnými fyzikálními zákony ani podvědomím. Jedna z mnoha věcí, která stojí za zamyšlení, je například to, jak někteří léčitelé používají tzv. kyvadélko (virguli). Aby zjistili naši chorobu, mají očíslované všechny orgány v těle. Pak rozhýbou virguli a v duchu si počítají. U určitého čísla se pružina zadrhne a léčitel ví, že např. číslo osm jsou ledviny. Pro ledviny je mnoho dalších nemocí a ty má léčitel opět očíslovány. Rozhýbe virguli a postupuje stejně. Zvláštní je, že každý léčitel má pro různé orgány a nemoci různá čísla. Jeden má pro ledviny osmičku a jiný třeba dvacítku. Co je to za sílu, která reaguje na počítání a zná osobní seznam léčitele?

Mnoho věcí nasvědčuje tomu, že zde existuje pro nás neviditelný svět. Osobně znám lidi, kteří těmito schopnostmi disponovali. Vyšetřovali lidi, zkoumali podzemní chodby, aniž by do nich sestoupili, určovali stáří starožitností právě pomocí kyvadélka a komunikovali s duchy.

Pojďme se podívat, co k této otázce říká Bible.

Když se Izraelský národ chystal vstoupit po osvobození z egyptského otroctví do zaslíbené země jménem Kenaan, dostali od Boha tyto instrukce:

„Až osídlíte zemi, kterou vám Hospodin dává, nedejte se zlákat k napodobování odporného jednání původních obyvatel. Nikoho z vás ať ani nenapadne, aby obětoval svého vlastního syna nebo dceru, zabýval se věštěním, magií, vykládáním znamení nebo si zahrával s čarodějnictvím. Nesmí se uchýlit k okultním praktikám nebo komunikovat s falešným světem mrtvých. Každý, kdo takto jedná, je Hospodinu odporný. Vždyť právě kvůli stejným ohavnostem vyhnal Hospodin národy, které tuto zemi obývaly před vámi. Zůstaňte proto vždy zcela věrní Hospodinu, abyste se neprovinili.“

(Překlad Bible Slovo na cestu, 5. kniha Mojžíšova 18,9–13)

Proč Bůh varuje před těmito praktikami? Kdyby to byly obyčejné fyzikální zákony, nebo triky, asi by v tom nebyl až takový problém. Co je za tím? Když jsme procházeli tématem „Kde se vzalo zlo“, hovořili jsme o Luciferovi, který se z „nositele světla“ stal protivníkem Boha (satanem). Bůh odhaluje jeho jednání v dnešním světě. Ukazuje na to, že není sám, ale jsou s ním i další zlí andělé (démoni), kteří se přidali na jeho stranu. Jiný text Bible říká toto: „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.“ (Jakub 2,19)

Je zde použito množné číslo. Lucifer, dnes nazýván satan, není sám. Má pomocníky a snaží se lidi oklamat. Dělá vše pro to, aby se člověk nenaučil důvěřovat Bohu a nebyl zachráněn. Předložil tisíce lží a polopravd a my dnes nevíme, čemu věřit. Jeden z učedníků Ježíše, Jan, zaznamenal Kristova slova na adresu satana:

„On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8.44)

V čem je tedy okultismus, magie, čarodějnictví a mnoho dalších praktik, které využívají démonských sil, nebezpečný? V tom, že když člověk k tomuto kontaktu svolí, vpouští do svého života tyto zlé síly. Jsou známy případy, kdy se démoni navázali na konkrétní místo (dům, předmět), kam byli pozváni a kde jejich moc byla využívána. Jiní lidé, kteří se pak do tohoto místa přestěhovali nebo daný předmět dostali, mohli pozorovat ve svém životě podivné věci (pohyby předmětů, zvuky, hlasy apod.). Zpočátku se takové jednání nemusí zdát nebezpečné a často ani oběť netuší, komu se poddává.

V Bibli jsou popsány i případy, kdy démonem byl posedlý člověk: „Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a zkroutil v křeči. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci.“ (Lukáš 9,42)

Satan, nebo také ďábel, ví, že tento svět nebude existovat věčně a že Bůh zasáhne do dějin. Celá Bible svědčí o tom, že se blíží závěr. Jeden z textů, kde jsou zaznamenána slova samotného Krista, říká: „Běda zemi a moři. Vrhl se na vás ďábel a zuří – ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení Janovo 12,12)

Někdy se setkávám s názorem, že pokud podobné praktiky pomáhají a přinášejí úlevu nebo uzdravení, tak to nemůže být špatné. Navíc, řada tzv. léčitelů to dělá zdarma a dokonce jsou sami věřící. Nic z toho, ale není zárukou toho, že to není nebezpečné. Nepřítel rád uzdraví tělo, jen aby získal mysl. O tu mu jde především.

Jak se tedy chránit? Jak rozpoznat, o co se jedná? Mluvme o tom všem s Bohem. On vidí, co my nevidíme, ví, co my nevíme, a slyší nás. Záleží mu na nás! On dokáže to, co žádný léčitel. Je mnohem mocnější než všichni démoni dohromady. Pokud to Bohu dovolíme, povede nás takovou životní cestou, která je pro nás nejlepší.

Je dobré vědět, že ďábel, či satan nebo Lucifer, není pohádková postavička, nad kterou vyzraje i hloupá Káča. Je dobré vědět, že mnoho zla na této zemi má na svědomí právě on a jeho spolupracovníci. Bůh nás varuje, abychom svět démonů nekontaktovali, ale abychom usilovali poznat, co je pravda. Jde mu o naše dobro. Nenechal nás bez pomoci.