utopie

Náš Facebook Newsletter

Naše projekty

www.hopetv.cz

www.awr.cz

www.adventiste.cz

Předčasná ejakulace nespokojená. Předčasná ejakulace nemusí utrácet velké částky vis za akci cirkulace krve. Ať už její útraty nezajímají velké sumy, aby pochopily yo a vyvrcholení, nenastane její ruka! Přečtěte si více:www.gulickhhc.com/drugs/erectile-dysfunction/sildenafil/silagra.htm

Kde se vzalo zlo?

Jsme s ním konfrontováni všude! Zprávy z velké části přinášejí samé negativní informace o násilí, podvodech a válkách. Nás samých se čas od času zlo dotkne víc, než bychom si přáli. Bereme to jako samozřejmou součást našich životů, ale někde v podvědomí máme touhu, aby to bylo jinak. Kde se vzalo zlo? Byla někdy doba, kdy zlo neexistovalo? Někteří lidé tvrdí, že dobro bez zla existovat nemůže, že tu spolu byly od samého počátku lidstva. Jak se dopátrat pravdy? Na zmíněném počátku nikdo z nás nebyl. Vše, co můžeme doložit, jsou pouhé spekulace a teorie nejrůznějších lidí. Zdá se mi ale, že biblická zpráva o počátku světa dává smysl. Bible říká, že na počátku všeho je Bůh. On stvořil vesmír a vše co je v něm. Kdyby na počátku byl náhodný evoluční vývoj, pak se ptám, kde se v nás bere soucit s trpícími, sebeobětování, láska ke slabším, ... To jsou vlastnosti, které evoluce nezná, nepotřebuje a jsou samy o sobě velkou evoluční nevýhodou. Měli bychom smrt a odstranění slabších jedinců, brát jako něco potřebného a samozřejmého? Hitler to tak vnímal. Nadřazená (silnější) rasa měla podle něj evoluční právo vládnout a zbavit se všech slabších. Tvrdil, že je to pro lidstvo přirozeným zákonem. Opravdu? Je to pro nás přirozené? Jistě není a nelíbí se nám to. Považujeme takové jednání za zlo! Myslím, že zpráva Bible o tom, že jsme byli stvořeni a že do nás tyto pozitivní vlastnosti byly vloženy samotným Bohem, dává smysl.

Pokud to tak bylo, kde se pak ale vzalo zlo? Nestvořil Bůh všechno dokonalé?

Bible podává zprávu, že Bůh stvořil nejen člověka, ale také anděly. Toto slovo pochází z řeckého slova „angelos“ a znamená „posel“. V představách malířů Jsou často zobrazováni s křídly. A tady můžeme najít odpověď na naši otázku: Kde se vzalo zlo?

Andělů je podle Bible velké množství, ale jménem známe pouze tři. Lucifera, Michaela a Gabriela.

Pojďme si přečíst, jak to bylo s Luciferem na počátku. Musíme však při tom odložit představu pohádkových postaviček, hloupých čertíků a naivního vládce pekel. Nic není vzdálenější pravdě. Jméno Lucifer znamená „Světlonoš“. Byl úžasný, nádherný, jedním slovem dokonalý!

Byl jsi vzorem dokonalosti, plný moudrosti a nedostižné krásy. Přebýval jsi v Boží rajské zahradě a zdobily tě všechny drahokamy: rubín, topas, jaspis, chrysolit, karneol, onyx, safír, malachit i smaragd. Tvé bubínky i flétny byly zhotoveny ze zlata a byly pro tebe připraveny již v den tvého stvoření. Já sám jsem tě ustanovil strážným cherubem a nechal tě přebývat na Boží hoře; tam ses procházel uprostřed třpytivých drahokamů. Od té doby, co jsem tě stvořil, jsi byl zcela čistý a nevinný; pak se však v tobě zrodilo zlo.(Ezechiel 28,12–15)

Bible nikde nevysvětluje, jak je možné, že se u této bytosti objevilo zlo. Avšak pokud má být někdo opravdu svobodný, musí mít i možnost postavit se proti tomu, kdo jej stvořil. Pokud by tuto možnost neměl, byl by jako robot. Poslouchal by podle „naprogramování, nikoli z vlastní svobodné vůle. Úžasné schopnosti a vlastní krása stoupla Luciferovi do hlavy. Začal toužit po stejném postavení, jaké má Bůh, a tím postupně podrýval Boží vládu. Pomluvy, polopravdy, vhodně položené manipulativní otázky, to vše se od něj začalo šířit jako mor.

Dá se bránit pomluvám? Pokud jsme někdy něco podobného zažili na vlastní kůži, víme, že to nejde. Můžeme tvrdit, že pomluva není pravdivá, ale těžko to budeme dokazovat. Můžeme dotyčného umlčet, ale výsledkem bude jen větší nedůvěra vůči nám.

Co měl Bůh udělat? Měl možnost Lucifera ihned zlikvidovat. Boží podstatou je ale láska, a on proto takto nejednal a nejedná. Navíc, v hlavách všech nebešťanů by okamžitě vznikla otázka, zda Lucifer přeci jen neměl pravdu. Bůh také mohl zničit všechno, co stvořil, a začít od začátku. To by však bylo nespravedlivé vůči těm, kteří za nic nemohli. A navíc, jak jsme si řekli, Bůh je láska.

Co s tím?

Jako u každé pomluvy, jedinou zbraní je čas. Čas ukáže, kdo měl pravdu. Čas odhalí charakter. Na této zemi tomu tak vždy není, ale Bůh vsadil na lásku a čas. Dal Luciferovi svobodu, aby své plány dokázal v praxi. Součástí tohoto „divadla“ jsme se stali i my lidé. Nebyli jsme vyjmuti z jeho vlivu. Člověk dostal svobodu. Byl seznámen s nebezpečím a mohl se rozhodnout, zda bude důvěřovat Bohu, nebo Luciferovi. Protože tento anděl je mnohonásobně schopnější než my, Bůh mu nedovolil mluvit s člověkem, kdykoli se mu zachce. V zahradě Eden, kde Adam s Evou bydleli, vyhradil jediné místo, odkud mohl člověka oslovit, pokud sám přijde. První lidé věděli, jaké nebezpečí jim hrozí, přesto podlehli.

V nás lidech se objevilo zlo. Cosi se v nás pokazilo. Už první syn Adama a Evy, Kain, zabil svého bratra! Rodíme se tedy se sklonem ke zlému a nemáme sílu to změnit. Tento sklon můžeme vidět už u malých dětí, které se to ještě neměly kde naučit.

Počátek zla lze tedy vystopovat u anděla Lucifera. To on je původcem všeho utrpení na této zemi. A protože my, potomci Adama a Evy, jsme do toho všeho „nespadli“ vlastní vinou, Bůh udělal něco pro naši záchranu bez našeho přičinění. A o tom budeme hovořit v jedné z příštích lekcí.

Bible jasně říká, že na počátku byla doba, kdy zlo neexistovalo. Nevíme, jak dlouho to bylo, ale víme, že znovu přijde doba, kdy zlo nebude existovat.

Je to podobné jako s dírou v obraze. Obraz bez díry může existovat, ale díra bez obrazu ne! Zlo vždy jen poškozuje a ničí dobro. Zlo samo o sobě existovat nemůže, avšak dobro bez zla ano! A taková doba přijde. Bible nám k takovému tvrzení dává dobré důvody a i jimi se budeme brzy zabývat.